EN

IСМ’2020

ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ

10-та Міжнародна наукова конференція

ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ

присвячена 100-річному ювілею Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в 10-й Міжнародній науково-практичній конференції "ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ", що відбудеться в м. Одесі 16 -19 листопада 2020 року на базі Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасні системи мобільного зв'язку та широкосмугового радіодоступу (радіосигнали та їхня обробка; радіоінтерфейс, опорна мережа 4G/LTE, 5G/NR; мікрохвильові технології, терагерцеві радіотехнології та ін.);

  2. Мультисервісні телекомунікаційні мережі та системи (апаратні та програмні засоби телекомунікацій, інженерія трафіку для мультисервісних мереж; інноваційні методи обслуговування; кабельні та волоконно-оптичні телекомунікаційні системи; інноваційні методи розрахунку для волоконно-оптичних телекомунікаційних систем та ін.);

  3. Інформаційні мережі та технології (технології управління контентом, eHealth, eLearning; хмарні комунікації та віртуалізація мереж, інноваційні рішення IOT; Software Defined Netwroks та ін.);

  4. Інформаційна безпека (вразливості бездротових мереж, включаючи мережі 5G; криптографічні алгоритми, хешування; інноваційні методи моніторингу трафіку; аналіз загроз кібербезпеки корпоративних мереж та ін.);

  5. Програмна інженерія та комп'ютерні науки (реалізація штучного інтелекту, аналіз Big Data, Data Mining, машинне навчання, розпізнання зображень та ін.);

  6. Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій (інноваційні підходи до оцінювання конкурентоспроможності, аналіз Soft skills у IT, підвищення ефективності роботи інфокомунікаційних підприємств; інноваційні методи управління телекомунікаційними компаніями та ін.);

Організаційний комітет

Голова

Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Заступники голови

Ільченко М.Ю. – Голова Вченої ради КПІ ім.Ігоря Сікорського, д.т.н, професор, академік Національної академії наук України, IEEE Life Senior Member.

Стрелковська І.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Співголови програмного комітету

Сучасні системи мобільного зв'язку та широкосмугового радіодоступу

Сукачов Е.О.– д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Климаш M.M. – д.т.н., професор,Національний університет „Львівська політехніка", Львів, Україна.

Мультисервісні телекомунікаційні мережі та системи

Ложковський А.Г. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Лемешко О.В. – д.т.н., професор, ХНУРЕ, Харків, Україна.

Інформаційні мережі та технології

Тіхонов В.І. – д.т.н., доцент, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Глоба Л.С. – д.т.н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.

Телекомунікаційні системи

Балашов В.О. д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Уривський Л.О. – д.т.н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.

Програмна інженерія та комп'ютерні науки

Романюк В.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Алексєєв M.O. – д.т.н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка»

Кібербезпека

Васіліу Є.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

ЄРЕМЕНКО O.C. – д.т.н., професор, ХНУРЕ, Харків, Україна.

Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій

Гранатуров В.М. – д.е.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Петрашевська A.Д. – д.е.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Редакційний комітет

Уривський Л.О. – д.т.н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.

Ложковський А.Г. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Комітет міжнародних зв'язків

Стрелковська І.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Глоба Л.С. – д.т.н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.

Вчені секретарі

Семенко А.І. – д.т.н., професор,Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна.

Бабіч Ю.О. – к.т.н., ст.викл., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Секретарі

Цира О.В. – к.ф.н., доцент, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Організаційний комітет

Бабіч Ю.О. – к.т.н., ст.викл., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Беркман Л.Н. – д.т.н., професор, ДУТ, Київ, Україна.

Бондаренко O.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Гранатуров В.М. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Климаш M.M. – д.т.н., професор,Національний університет „Львівська політехніка", Львів, Україна.

Лемешко О.В. – д.т.н., професор, ХНУРЕ, Харків, Україна.

Лісовий І.П. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Ложковський А.Г. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Нікітюк Л.А. – к.т.н., доцент, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Орлов В.М. – д.е.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Розенвассер Д.М. – ст.викл., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Рихлік A. – к.т.н., Lodz University of Technology, Польша

Сіменс E. –д.т.н., професор, Anhalt University of Applied Sciences, Кьотен, Німеччина.

Соловська І.М. – к.т.н., доцент, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Сукачов Е.О.– д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Сундучков K.С. – д.т.н., професор, НАУ, Київ, Україна.

Тіхонов В.І. – д.т.н., доцент, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Уривський Л.О. – д.т.н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.

Васіліу Є.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Захарченко Л.А. – к.е.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Технічний програмний комітет

Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Каптур В.А. – к.т.н., с.н.с., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Стрелковська І.В. – д.т.н., професор, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна.

Загальні відомості

Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ" (ІСМ) проводиться раз на рік упродовж 10 років Одеською національною академією зв'язку ім. О.С.Попова (ОНАЗ).

Місія конференції «ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ» – надати науковцям з різних країн можливість обмінятися досвідом, презентувати свої інноваційні практичні проєкти та наукові результати, необхідні ІТ-індустрії та телекомунікаційним компаніям.

Конференція ІСМ'2020 присвячена 100-річному ювілею Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ).

У попередні роки в міжнародній конференції ІСМ брали участь вчені з України, Польщі, Німеччини, США, Туреччини та країн СНД. Частка закордонних вчених становила понад 30%.

Ця конференція підтримується Міністерством науки та освіти України, а також деякими міжнародними організаціями, що вимагає суворої перевірки на плагіат та верифікації актуальності матеріалів. Кожен документ конференції є предметом сліпої рецензії трьох незалежних професорів з університетів-партнерів. Даний підхід використовує систему EasyChair.

Важливі дати

Подання тез доповідей: до 5 жовтня 2020

Повідомлення про прийняття доповідей: до 19 жовтня 2020

Реєстрація: 16 листопада 2020

Відкриття роботи конференції: 16 листопада 2020

Секційні засідання: 17-18 листопада 2020

Заключна сесія: 19 листопада 2020

Місце проведення конференції

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова за адресою: 65029, Україна, Одеса, вул. Кузнечна 1.

Реєстрація

Будь ласка, використовуйте наступну веб-форму для реєстрації на конференцію ІСМ'2020.

https://docs.google.com/forms/d/1cTeuKtSe7IUvShf85m-8qnjWsBto9\_M3\_xJnR7J9-e8/edit?usp=sharing

або надішліть наступні дані

Прізвище
Ім'я та по батькові
E-mail
Телефон
Місце роботи/навчання
Вчене звання, науковий ступінь
Секція конференції
Назва доповіді
Форма участі (очна або дистанційна)

на адресу організаційного комітету: olexandra.tsira@onat.edu.ua

Організаціний внесок

Організаційний внесок складає 300 грн.

Подання тез доповідей

Щоб подати тези доповіді, використовуйте EasyChair або надішліть електронною поштою на адресу olexandra.tsira@onat.edu.ua

Тези доповідей повинні бути об'ємом до 4-х сторінок формату А4, підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см, абзац 1,27 см.

Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType).

Заголовок тез, заголовки розділів пишуться жирним шрифтом.

Порядок оформлення: 1) УДК, 2) ПІБ та місце роботи (навчання) авторів, e-mail, ПІБ наукового керівника (для студентів), 3) назва тез, 4) анотація (50-100 слів), 5) текст тез доповіді, 6) висновки, 7) список літератури.

Оплата внесків

Не сплачуйте внесок поки оргкомітет не повідомить про прийняття тез Вашої доповіді. Після сплати внеску, будь ласка, надішліть копію квитанції в оргкомітет.

Використовуйте наступні реквізити для оплати в гривні.

Отримувач: ОНАЗ ім. О.С. Попова
ЄДРПОУ: 01180116
МФО: 820172
р/р: UA168201720313261001201010090 в ДКСУ
Призначення платежу: публікація тез доповідей (Прізвище автора)

Адреса оргкомітету

65029, Україна, Одеса, вул. Кузнечна 1, кімната 213

Телефон: (048)-705-04-53,

e-mail: olexandra.tsira@onat.edu.ua

Цира Олександра Василівна